MS Fjordprins

MS Fjordprins

Toskrogs hurtiggående passajerkatamaran konstruert og bygget ved Kværner Fjellstrand AS i 1987, for leveranse til Fjord 1 - Fylkesbåtene AS.

MS Fjordprins trafikkerer i dag strekningen Bergen-Sogn-Bergen, samt en del lokal ruter i "Sognebassenget" .

 

Info om originalen:

Byggenr: 1577

Byggeår: 1987

Produsent: Kværner Fjellstrand AS Omastrand Norge www.fjellstrand.no

Operatør: Fjord 1 Fylkesbåtene AS

Lengde: 38,80 m.

Bredde: 9,40 m.

Dybde: 1,60 m.

Motor: 2 x MTU 16V 396 TB84 diesel 2678 KW

Vekt: GT / NT / TDW : 409/128/50

Passasjerantall: 201 etter ombygging: 195

Toppfart: 36 Knop

 

Foto: Svein A Isaksen © Svein A Isaksen

Modell MS FJORDPRINS

 

Modellen bygges ut fra originale spant og linjetegninger i skala 1:30 etter dagens forbilde. Modellen får komplett radiostyringsanlegg med vannjetanlegg fra KAMEWA med styre og reversfunksjon. Det planlegges også virksom roterende radar og bauglys m.m

 

Skala 1:30.

Lengde: 129,3 cm.

Bredde: 31,3 cm.

Motor: 2 stk. Graupner Speed 700 Turbo 9,6Volt .

Fremdrift: 2 x Kamewa vannjetanlegg Ø29 mm. impeller. Kehrer Modellbau Germany.

Strømforsyning: 1 x 7,4 Volt 5000 mAh LiPo.

Regulatorer: 2 x Roxxy 950-6 6-18 NC/NiMH.

Mottaker: Robbe FP-R118F 8-kanaler.

Toppfart: Ca. 6,6 Knop = 13,2 km/t. Beregnet ut fra original motorkraft på originalen (36 knop).

 

 

Byggingen av skroget til MS Fjordprins er i gang. På samme måte som originalen bygges også skroget til modellen opp ned, for så å bli snudd senere. I dette tilfellet bygges skroget som en "plugg" som det deretter støpes en glassfiberform utenpå. Skroget støpes deretter inni denne formen. Som bildene viser er det brukt en massiv hobbyplate på 18mm som ut fra hoveddekkstegningen er skjært ut etter båtens ytterkanter, denne brukes kun som monteringsplate eller en "jigg" som skroget bygges oppå. Som bildene viser er allerede begge skrogprofilene kommet på plass i 4mm kryssfiner, og plasseringen til alle spantene er tegnet over på disse. Av hensyn til nedskjæring av skroget etter at dette er støpt er spantehøyden hevet, slik at man oppnår en fin overgang mellom skrogsiden og dekket. Artikkelen oppdateres fortløpende.

Fortsettelse følger !

Som tidligere nevnt bygges modellen opp ned akkurat som forbildet, for så å bli snudd senere. Her ligger "pluggen" den som senere blir brukt som grunnlag for støpeformen med dekket ned, og alle spantene montert. Allerede på dette stadiet ser man tydelig hvordan skroget vil bli når dette er ferdig støpt. Av hensyn til støpeprosessen er skrogsidene hevet noe for så å bli skjært ned ved montering av dekket.

Her er de to langsgående kjølene montert stående opp mot dekket. Spantene skjæres så til en og en og felles ned mellom og på tvers av disse. Baug og akterspeil tilpasses til slutt.

Babord skrogside sett forfra.

Skroget er her ferdig spantet sett fra baugen. Nå begynner den tidkrevende jobben med å fylle hulrommene mellom spantene å sparkle å slipe til man oppnår ønsket resultat. Det gikk noen spann med PP100 2-komponent sparkel fra Plasting Padding til denne jobben.

For ikke å bruke unødvendige mengder med sparkel bygges hulrommene opp med kryssfinerplater og isopor. Deretter sparkles det gjenværende mot spantets ytterside som danner skrogsiden. Her er nest bakerste spant snart slipt ferdig.

Mye støv og det begynner etter hvert å minne om et skrog. Det gjenstår i midlertid en god del arbeid før denne er komplett og klar for videre bearbeiding og støping av selve formen.

Etter noen uker av sommerferien 2007 med sparkling og sliping av noen kilo med sparkel, ser man konturene av det som danner skroget til modellen av MS Fjordprins. På dette bildet er omtrent halve pluggen slipt ned men enda gjenstår en del arbeid før formen i glassfiber kan støpes utenpå. Akterpartiet og baugen blir siste prosjekt før formen skal støpes. Spantehøyden er av byggemessige hensyn hevet noe, for så å bli skjært ned når dekket legges på det ferdige skroget. For å lettere finne igjen hvor skroget skal skjæres ned, lages det en skjærekant i formen som blir overført til det ferdige skroget.

Pluggen er ferdig slipt og halve jobben er gjort. Dette er uten tvil den delen som tar mest tid og mange blir fort lei etter en tid og legger prosjektet på hylla. Her er vannlinjen og dekkslinjene tegnet med blyant utenpå pluggen for å markere denne. Strekene blir også brukt for å legge inn skjærelinjen til dekket i støpeformen.

Litt uskarpt bilde. Her ser vi baugen og hele tunnelen mellom skrogene. Tykkelsen på skroget i baugen er ca 1mm på det tynneste.

Her er pluggen vokset og polert og det er montert en skilleplate for deling av formen. I dette tilfellet var planen å lage en todelt form som deles på midten der delene trekkes fra hverandre, men dette skulle vise seg å bli en dårlig løsning. Den første formen måtte rives av i biter dagen etter. Heldigvis var pluggen laget så solid at den tålte påkjenningen. Reparasjon av noen småskader i pluggen måtte til før det kunne gjøres et nytt forsøk. Denne gang ble begge skrogene delt på langs slik at det ble en tredelt form der sidene ble tatt av og midtseksjonen løftet ut til slutt.

Det hvite gelcoat laget er kommet på pluggen. Dette blir det hvite laget på innsiden av selve støpeformen. Gelcoaten forsterkes utvendig med et lag polyesterduk.

Etter et noe mislykket forsøk på å støpe formen er denne omsider klar for støping av selve skroget. De gjennomgående skruene deler skrogene på langs og demonteres først når skroget skal frigjøres.

Skroget er støpt med et lag gelcoat deretter forsterket med et lag polyester og duk. Grunnet liten oppdrift må dette støpes så lett som mulig.

Skroget er ute av formen og delvis skjært ned så langt dette er mulig. Her er skroget for første gang i kontakt med vann på Myravannet. I bakgrunnen skimtes en modell av MS Hornelen.

Her er fordekkket og hoveddekket kommet på plass. Oppå hoveddekket sees såvidt rammen til overbygget. Dette skal kunne løftes av i ett stykke for å komme ned i modellen. For å minske vekten lages det store åpninger i dekket under overbygget.

Her begynner bakre del av overbygget å ta form. Her sees inngangspartiet til hovedsalongen på styrbord side, det er tilsvarende på babord side, men denne døra er litt mindre. Her er også begge vannjettene av type KAMEWA montert. Siden motorene enda ikke er montert er den foreløpig noe lett i hekken. Noen av fenderene er også montert langs skrogsiden. Styredysene monteres senere. Vannjetanlegget leveres av Kehrer Modellbau.

Tilbake på verftet. Her er de to styredysene til vannjettene prøvemontert. Disse opereres parallelt og dreier vannstrålen sideveis eller rett bakover. Siden hver styredyse har sin egen servo kan disse også opereres hver for seg for bedre manøvrering. Forbildet har denne funksjonen og det er muligheter for at modellen får det samme.

To bilder fra byggingen av overbygget. Her er fremre salong montert ned mot fordekket og fremre del av hovedsalongen med vindusfelt tilpasses. Tilsvarende gjøres på babord side.

 

På neste bilde er fremre sideplate med vindusfelt kommet på plass og limt fast.

Det bygges hurtig på verftet og her er toppsalongen bygget sammen på toppdekket. Masten er også kommet på plass. Denne delen tilpasses og limes sammen med resten av overbygget når den nedre delen av overbygget er komplett. Her er delene bare satt oppå hverandre for å se hvordan dette vil ta seg ut når alt er på plass.

Litt intensiv bygging fører til resultater. Her er overbygget ferdig sammensatt og det passer perfekt ned mot hoveddekket. For å komme ned i modellen løftes hele overbygget av. Nå gjenstår det bygging av diverse detaljer og montering av disse. Det er og på tide med en prøvetur på vannet nå som overbygget er komplett.

Et bilde tatt om bord på MS Fjordprins ved Strandkaiterminalen i Bergen i den tiden båten traffikerte ruten Bergen-Sogn-Bergen. Her er bakre del av toppdekket hvor det er en forlengelse av taket som er dekket inn med glassfelt. Som bildet viser finner vi også litt teknisk utstyr her.

Samme sted på modellen 30 ganger forminsket. Her mangler det i øyeblikket en del utstyr og detaljer, men dette kommer etter hvert.

Status 14.04.2009: Her er overbygget og en del detaljer montert samt komplett motorinstallasjon med et vannjetanlegg i hvert skrog. Her er modellen av MS Fjordprins i sitt rette element på Litlavannet i Krohnegården 14.04.2009.

MS Fjordprins i passende skalafart. Modellen oppfører seg pent på vannet, men i skrivende stund er det en liten lekkasje i styrbord maskinrom som er vanskelig å lokalisere, og denne må nesten tettes før videre montering. Underveis har det blitt byttet til litt mer strømgjerrige motorer med litt mindre turtall. Nå som det er kommet et bredt utvalg av børsteløse motorer er det ikke utenkelig at modellen på sikt vil få dette i stedet for tradisjonell børstemotor med dårlig virkningsgrad.