KATAMARAN-HUSBÅT

KATAMARAN - HUSBÅT 12x6M SKALA 1:15

Her vises bygging av en toskrogs (katamaran) husbåt på 12x6m i skala 1:15. Inspirasjonen er delvis hentet via firmaet Flytende Bolig og selve skroget er fra et "prosjekt" derfra. Siden det ikke foreligger noen eksakte tegninger blir selve boligen/huset designet når skroget er ferdig platet. Siden det er mye rette kanter på en slik modell, lages denne i 2mm skum PVC plater kledd på spant. Modellen vil utstyres med full radiostyring samt en rekke funksjoner.

 

Teknisk Info forbilde skrog:

 

Lengde: 12,0m

Bredde: 6,0m

Høyde til hoveddekk: 1,35m

Dyptgående: 0,2m

Vekt: 3000.kg

Motor: 2x225Hk påhenger

Maks fart: 10.knop.

 

Teknisk info modell:

 

Skala: 1:15

Lengde: 80,0cm

Bredde: 40,0cm

Høyde til hoveddekk: 9,0cm

Høyde med prosjektert overbygg: 34,0cm

Dyptgående: 9,0cm

Vekt: 3,5-4,0kg

Motor: 2 x Graupner 7732 Compact 260Z børsteløs 7,4-11,1Volt 1380KV 9,0A 2x60Watt maks.

Regulator: 2x Robbe Roxxy BL-Control R-8630 30A

Fremdrift: 2x Schotteldrev Ø40mm

Batteri: LiPo 2 celler + LiFe til mottaker og servoer.

Mottaker: Futaba 8-kanaler 40.MHz

Baugpropell: 2.stk

Hastighet: N/A

 

 

 

STATUS 16.09.2015

 

Skroget spantes opp på åtte like spant som kles utvendig med 2mm skum-pvc plate. Alle spant er skjært gjennom slik at det er åpning i hele skrogets lengde når dekket senere skjæres ut for tilkomst og plassering av radioutstyr m.m.

På bildene er mesteparten av skroget kledd med plater og bunnplatene av skroget gjenstår. Akterut på hvert skrog blir det laget trinn for adkomst samt eventuell innfesting for påhengsmotorer dersom dette blir benyttet som fremdrift.

Skroget sett fra baugen. Her er det snart klart for å tilpasse og lime den ene bunnplaten.

Skroget sett fra akterspeilet. Her vil det senere bli laget trappetrinn for adkomst til husbåten. Det blir også tilpasset fremdriftsutstyr i hvert skrog.

Skroget sett forfra og fra styrbord side. Til neste oppdatering vil skroget mest sannsynlig være ferdig platet.

22.09.2015: Babord skrog er tettet med plate og styrbord skrog gjenstår. Deretter skal akterspeilet tilpasses i forhold til valg av fremdriftsutstyr.

 

Når dette er gjort planlegges selve boenheten på hoveddekket for å utnytte mest mulig av plassen. Det skal være mulig å gå rundt på dekket og det blir soldekk øverst i hele båtens lengde og bredde.

25.09.2015: Skroget er platet ferdig og det gjenstår å sparkle alle plateskjøter før det kan prøveflytes på vannet. Slik er skroget er i øyeblikket har dette en egenvekt på 1175.gram.

25.09.2015: Skroget sett ovenfra ned mot hovedekket. Her ser vi også de to motorbrønnene i hvert skrog hvor de to schotteldrevene skal monteres. Når det er gjort lukkes dette igjen med en plate med luke for senere tilkomst. Det lages så trappetrinn for å komme opp til hoveddekket. Dette må kunne løftes vekk for å utføre vedlikehold på drevene.

 

Neste fase blir å planlegge boenheten oppå hoveddekket og hvordan dette skal bygges.

28.09.2015: Hoveddekket er skjært opp for tilkomst under dekk, for montering av RC-utstyr. Størstedelen av dekket blir skjult av boenheten som vil kunne løftes av.

 

Her er skrogvekten redusert fra 1175.gram til 957.gram

11.10.2015:

Begge schotteldrevene er montert og styrbord drev vises fra undersiden av skroget. Når disse er montert permanent kan de børsteløse motorene og styreservoer for sving av dysene monteres.

11.10.2015:

Babord brønn hvor man ser det ene drevet fra innsiden. Motoren monteres på innsiden av skottet i fremre del av bildet og et styrestag vrir dysen etter utslaget på servoen. Det er mulig å vri dysene 90`grader slik at det i praksis er mulig å manøvrere husbåten sideveis i kombinasjon med bruk av baugpropellene som monteres senere.

01.11.2015: Her er alt radioutstyret kommet på plass under dekk. Det eneste som mangler er stagene fra hver styreservo som skal dreie dysene. Det er en regulator for hver børsteløse motor. Til høyre i bildet ligger radiomottakeren. Når styrestagene er montert kan de to brønndekkene lages og monteres over drevene akterut.

FORTSETTELSE FØLGER !