Andre prosjekter

Her presenteres pågående og ferdige prosjekter bygget på privat basis uten tilknytning til Maritim Skalamodeller.