RS 137 Kristian Gerhard Jebsen

Info om modellen:

 

Scratchbygget etter originale spant og linjetegninger i skala 1:15, der pluggen og støpeformen er bygget som et "opplæringsprosjekt" sammen med tre andre.

 

Tekniske data modell RS 137:

Lengde: 150,00 cm.

Bredde: 42,53 cm.

Dypgang: ca. 9,53 cm.

Motor: 2 x Børsteløs Roxxy Outrunner 5065/09 - 325rpm/V. Samlet effekt: 1620Watt

Regulator: 2 x Roxxy BL control 9100-12 opto 100A viftekjølt ( Robbe 8640 )

Propell: 2 stk. 4-blad Ø88mm rustfri fast pitch (prop-shop). Direktedrevet uten gir.

Roranlegg: 2 ror på hver sin styreservo. Splittfunksjon for finmanøvrering.

Baugpropell: Ø33 mm. 6,0 Volt via trinnløs regulator.

Strømforsyning fremdrift: 2 x Dinogy LiPo batterier 5000mAh 65-130C 14,8 Volt 10Ah.

Strømforsyning baugpropell+radioanlegg m.m: 1 x 6,6 Volt 8,4Ah LiFe-batteri

Vekt: 18,8kg ( pr 01.08.2012 )

Kjøretid: Ca 1,5-2 timer ( varierende kjøring )

Toppfart: ca. 6,70 knop - 12,4km/t

 

 

Prosjektet ble påbegynt i første halvdel av 2009 med bygging av støpeplugg og deretter en to-delt støpeform som et opplæringsprosjekt sammen med tre andre. Arbeidet med selve pluggen ble foretatt i tidsrommet høst/vinter 2009/2010. Første skroget var ute av formen 15.mai 2010. Modellen av RS 137 Kristian Gerhard Jebsen har vært under bygging i perioder hvor det har foregått andre gjøremål, noe som gjør at ting tar tid, men sånn er det med hobby. Mye av detaljene som bygges til denne modellen er kontrollmålt om bord på forbildet noe som gjør at dette fremstår helt skalariktig. Tegningsmateriellet brukes i kombinasjon med originale mål. I løpet av den senere tid har RS 137 vært en tur i Danmark på slippen og blitt malt i Redningsselskapet sin nye profil, noe som også vil bli gjort på modellen når den tid kommer. Modellen av RS 137 er det prosjektet jeg desidert har brukt mest tid på som modellbygger.

 

Nedenfor presenteres prosjektet i tekst og bilder og oppdateringer kommer etter hvert.

 

 

RS 137 Kristian Gerhard Jebsen

Foto: Svein A Isaksen © Svein A Isaksen

Info om originalen:

 

RS 137 "Kristian Gerhard Jebsen" er Redningsselskapets 137. redningsskøyte. Skøyta ble levert fra Båtservice i Mandal i 2006 og er finansiert av Kristian Gerhard Jebsens skipsrederi AS.

RS 137 Kristian G Jebsen er båt nr. 5 i rekken av totalt 5 tilsvarende båter i Fosen klassen.

 

Tekniske data RS 137:

 

Verft: Båtservice Mandal AS/2006

Konstruert: NSSR/Amble & Stokke AS

Lengde: 22,50 meter

Bredde: 6,38 meter

Dypgang: Ca. 1,43 meter

Motorer: 2 x MTU, 12V396TE 74L, tot. 3000 kW

Hjelpemotor: 2 x 52Kw

Propelldiameter/gear: Ø1325mm ZF V456 (L+R)

Propelltype: VD 810 C

Baugpropell: Ø500mm 50kWatt

Toppfart: 26 knop - 48,1km/t

Rekkevidde: 600 nautiske mil

Slepekraft: 21 tonn

Klasse: Fosen

Mannskap: 3 personer

Stasjonert: Kleppestø v/Bergen

 

 

Status Vår&Sommer 2015

 

Det har vært lite hobbyaktivitet siden forrige oppdatering . Dette skyldes i stor grad mye jobb, samt flytting til ny adresse rundt midten av januar 2015. På ny adresse har jeg nå to lokaliteter, garasje og eget hobbyrom i kjelleren, noe som gjør det lettere å få noe gjort. Selv om det ikke har vært gjort de store synlige endringer gjennom vinteren har båten allerede vært på vannet. 25.april 2015 var modellen på 3.dammen i Tønsberg i regi av Vestfold Modell Båt Klubb som hadde sitt første utetreff i 2015. Etter en del kommentarer de siste årene om at nå er det vel snart på tide å få noe farge på båten, så har jeg nå fått bunnsmørt/lakkert skroget matt sort slik at det er mulig å se noe fremgang, selv om ting tar tid. I skrivende stund er det blitt gjort noen mindre endringer oppi båten, men dette synes ikke fra utsiden og har heller ingen inflytelse når båten seiler på vannet. Siden 2014 har jeg byttet til nye og bedre LiPo batterier. 13.juni 2015 er det klart for nytt treff på 3.dammen i Tønsberg og da går turen over fjellet til Vestfold Modell Båt Klubb.

Som det fremgår av bildet gikk slepet utmerket i godt driv og etter to runder rundt på dammen, var det knapp nok lunk i de børsteløse motorene. Det ble filmet med GoPro kamera fra modellen av RS137 og mobilvideo fra plastbåten. Dette blir publisert på youtube.com ved en senere anledning. Bildet er tatt av Arve Gudal. © Copyright Arve Gudal 2015

Fortsettelse følger !

23. mars 2009.

 

Skroget spantes opp med 29 spant.

 

Her er mesteparten av spantene plassert på rett plass og klar til å limes fast. Grunnet meget tette spanter selv i 1:15 skala måtte disse kopieres ut en og en før de kunne overføres til 4mm kryssfiner og skjæres ut. Spantene er felt ned på tvers av kjølstokken.

Baugpartiet med de fremre spantene

Alle de 29 spantene er montert og limt fast og pluggen er snudd for å gi et inntrykk av hvordan dette blir seende ut.

 

På neste bildet sees pluggen rett forfra.

Sett litt mer fra siden. Knekklinjene i skroget viser ikke så godt før pluggen er sparklet og pusset. Denne prosessen er forholdsvis tidkrevende og nøyaktig.

Her er alle hulrommene mellom spantene fylt med grovgips. Etter at dette har herdet en stund grunnet mye fuktighet i gipsen, sparkles overflaten med 2-komponent sparkel av typen PP-100 fra Plastic Padding.

 

På dette bildet er så vidt sparklingen begynt.

 

På neste bilde ses pluggen fra baugen. De røde strekene er for å markere spantene og justere knekklinjene etter disse.

Fortsatt en del arbeid igjen, men siden det går mot høst og vinter er dette fint innearbeid samkjørt med musikk på radioen. På dette bildet begynner baugen å få sin rette avrundede fasong.

6. januar 2010 ca ett år etter at prosjektet startet ser pluggen slik ut. Her har flere personer vært i aksjon med sparkel og slipepapir. Her gjenstår litt på akterpartiet.

 

Nederst ser vi de to propelltunnelene som begynner å ta form.

25.04.2010. Pluggen er komplett og klar for videre bearbeiding. Eventuelle unøyaktigheter som måtte være justeres på den ferdige skrogavstøpningen. Pluggen ble aldri veid, men stikkordet er: "Tung"

05.05.2010. Litt lenger i prosessen. Her er skillearket som lager delingskanten i selve støpeformen. Det blir altså en todelt form som splittes på midten når selve skroget taes ut av formen.

06.05.2010: Det hvite gelcoatlaget som danner innsiden av formen er kommet på og ligger natten over til dette er herdet, før det forsterkes med et par lag glassfiberduk og polyester.

07.05.2010:

Glassfiberduk og polyester er lagt på og dette herder natten over. Det bores gjennomgående hull langs hele delingskanten for å skjøte sammen formen etter denne er delt fra pluggen. For at dette skal bli nøyaktig er det viktig at dette gjøres før formen separeres fra pluggen.

09.05.2010: Formen er delt fra pluggen, rengjort og montert sammen med skruer. Her skal formen vokses før det hvite gelcoatlaget legges i. Dette blir da skrogets ytterside når det taes ut av formen. På neste bildet sees akterdelen av båten med de buede propelltunnelene.

13.05.2010: Her er første skroget ferdig støpt og herder natten over. For å bedre styrken i kjølstokken er det støpt ned et 6mm galvanisert stålrør formet etter kjølen, denne fortsetter også et stykke opp i baugen. I tilfelle en påkjørsel på land skal det i teorien bli minimale skader på skroget.

 

Nedre bildet viser bakre del av skroget der hvor rorene med tiden blir montert under brønndekket.

Her begynner overbygget å ta form. Dette bygges i 2mm skum-pvc basert på GA-tegninger. Det innvendige taket i styrhuset er lektet ned, slik at det blir et hulrom mellom disse. Selve styrhustaket limes oppå disse listene som er montert på høykant.

I selve inngangspartiet til styrehuset finner vi oppbevaringsrom for dykkerutstyr samt maskinromsluke til venstre innerst i bildet.

Stigetrinn for adkomst til styrehustaket via luke i taket. Trinnene er laget i 2,5mm rund styrenprofil fra Evergreen.

Oversiktsbilde av inngangspartiet. Her er det meste kommet på plass. Kun vinduer og skyvedørene ut mot dekket mangler.

Litt av utstyret på styrhustaket er på plass. Her er rekkverket i fremkant av masten begynt å ta form. Til venstre for masten ser man en av batterikassene til utstyr om bord.

Mesteparten er her kommet på plass, men det gjenstår enda litt. Masten er bygget som egen del og kan demonteres fra resten av overbygget. Radarmotoren skal etter planen kamufleres innvendig i masten slik at hvertfall den store radaren kan starte/stoppe via radioen.

22.05.2015:

 

Skroget er sparklet ferdig og mattslipt under vannlinjen. Her er modellen lagt opp ned og grunnet med Hagmanns Grå grunning. Får å få en mest mulig nøyaktig linje på bunnstoffet ble det benyttet en krysslaservater.

31.05.2015:

 

Her er modellen fra babord side og er snudd etter lakkering av bunnfargen i sort matt. Videre skal skansekledningen skjæres ned og skansetoppen skal monteres på. På toppen av denne skal rekkestøttene senere monteres.

31.05.2015:

 

Modellen sett fra styrbord side. Bunnfargen er løftet litt i bakkant, dette for å kompensere at båten "setter" seg litt når den går forover. Det er jo også her mesteparten av vekten er plassert.

13.06.2015:

 

Lørdag 13.06.2015 var jeg i Tønsberg med modellen av RS 137 hvor jeg deltok på Vestfold Modell Båt Klubb sitt årlige sommertreff på 3.dammen v/Eik. Til dette treffet hadde et av klubbens kreative medlemmer, Vidar, laget en flott flytende landskapsmodell av Færder Fyr i skala 1:50 som ble ankret opp ute i dammen. Med fyr i 50-skala og båt i 15-skala blir det selvsagt litt "skalakrasj" men alikevel et pent bilde når båten passerer fyret. Bildet er tatt av Arve Gudal © Copyright: Arve Gudal 2015.

22.08.2015:

 

Lørdag 22.08.2015 var det igjen treff på 3.dammen i Tønsberg i regi av VMBK. I motsetning til sommertreffet i juni er dette et litt mer uhøytidelig treff, men til tross dukket det opp en del medlemmer med båter og utstyr. For noen år siden, før det ble montert børsteløse motorer i modellen av RS137 ble det gjort et slepeforsøk av en voksen person i gummibåt, ca 100.kg. Dette fungerte helt fint og motorene ble den gang noe varme. I dette forsøket var tonnasjen hevet med ca.150.kg slik at samlet vekt ble rundt 250.kg